Search

Kinderen & Ouders

Op de onze school werken we vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

We willen ons onderwijs goed aan laten sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Wat heeft dit kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. We helpen kinderen die extra uitleg nodig hebben, geven pluswerk aan kinderen die meer aan kunnen er is zelfs een plusgroep voor (hoog of meer)begaafde kinderen. 

Om goed onderwijs mogelijk te maken is het eerst belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Dit doen we onder andere door KANJERlessen te geven en in gesprek te gaan met leerlingen. Uiteraard gaan we met u in gesprek over hoe uw kind zich op school voelt en hoe de
ontwikkeling van uw kind verloopt. 

 

De rol van de ouders vinden we erg belangrijk. U bent een onmisbare schakel in het leren van uw kind. Uw betrokkenheid bij wat uw kind leert, door samen te lezen, mee te gaan naar oudermomenten, op spreekavond te komen, mee te denken en mee te helpen enzovoort is van groot belang. We beschouwen u als partners binnen de school, samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. 

Heeft u een vraag, loop dan gerust eens binnen of stuur een mail naar de leerkracht. 

Zijn er zorgen over en om het kind (bijvoorbeeld in de thuissituatie), dan maken we soms gebruik van de expertise van Wij Vinkhuizen. We zullen dat uiteraard altijd in overleg met u doen.