Search

Social Schools

Voor elk kind is een goede samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Daar willen we onze uiterste best voor doen. Als ouderportaal gebruiken wij “socialschools”. Elke ouder of verzorger heeft een eigen account voor alle communicatie met de school. In een beschermde omgeving.

Met de socialschools-app op uw telefoon bent u met één klik helemaal op de hoogte.

Leerplicht

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij, gedurende de lestijden op school, aanwezig moeten zijn. Van vierjarigen die op De Hoeksteen zijn ingeschreven verwachten wij dat ze gedurende de lestijden aanwezig zijn.

Wilt u een vrije dag aanvragen? Dan kan dat via de administratie van de school.