Search

Klachtenregeling

Wij doen op school ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is verbonden.

Wij gaan ervan uit dat het met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost, kunt u zich tot de directie van de school wenden.

De VCOG (onze vereniging) heeft twee vertrouwenspersonen voor de tien aangesloten scholen. Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Op de Hoeksteen is een contactpersoon aanwezig die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon, te weten:

Voorzitter van de MR: Berno Kreeft